In English

English section is under construction. You're welcome back later.

The Bible

Read the Bible in English here.

Suomeksi

Englanninkielinen osio on työn alla. Tervetuloa myöhemmin uudestaan.

Lue englanninkielistä Raamattua tästä