Evankeliumin sana (lyhennelmä)

Sana 'evankeliumi' on yksi koko Raamatun avain­sanois­ta ja -käsit­teistä. Sa­na tarkoittaa kielellemme käännet­ty­nä ilouutista ja hyvää sanomaa.

Evankeliumi on ennen kaikkea sanoma persoonasta, Jeesuksesta Kristuk­sesta, Jumalan Pojasta. Alkuseura­kunnasta todetaan, että he "...julistivat evankeli­umia Kristuksesta Jeesuksesta" (Ap. t. 5:42).

Raa­mattu ilmoittaa, että "...kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Ju­malan kirk­kautta vailla..." (Room. 3:23) ja että "...kaikki ovat poi­kenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet..." (Room. 3:12).

Raamattu ilmoittaa myös vakavin ja painavin sanoin, että "...synnin palkka on kuolema..." (Room. 6:23), ja että "...teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne..." (Jes. 59:2). Synti erottaa ihmisen Jumalasta – sekä tässä ajassa että iankaikkisesti ajan rajan tuolla puolen iankaikkisuudessa.

Evankeliumin sana ilmoittaa ja julistaa kuitenkin: "Sillä niin on Jumala maa­ilmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka hä­neen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh. 3:16).

Suuressa rakkaudessaan Jumala lähetti maailmaan Jeesuksen: Jumala antoi ainokaisen Poikansa. Jeesus "...'itse kantoi meidän syntimme' ruumiis­sansa ristinpuuhun..." (1. Piet. 2:24). Hän kuoli synnittömänä, puhtaana ja viatto­ma­na uhrina sovituskuoleman koko ihmiskunnan syntien tähden ja sovitukseksi.

Raamatussa kehoitetaan nyt jokaista: "...tehkää parannus ja usko­kaa evan­keliumi" (Mark. 1:15). Raamatussa kehoitetaan myös: "Usko Herraan Jeesuk­seen, niin sinä pe­lastut..." (Ap. t. 16:31).

Ota tänään vastaan evankeliumi ja Hänet, josta evan­keliumi kertoo. Vain Hän, Jeesus, voi pelastaa sinut. Ru­koile Häntä ilmestymään elämääsi, antamaan syntisi an­teeksi ja johdattamaan sinua tästä hetkestä eteenpäin.*

Mikko Ruotsalainen
Tampere, 2007

* Teksti on lyhennelmä kirjoituksesta "Evankeli­u­min sana". Kirjoitus on koko­naisuudessaan luet­tavissa täältä.

Ajankohtaista

Tiedote 1.6.2020

Suomea ollaan nyt avaamassa koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin leviämisen hillitsemiseksi aiemmin tehtyjen rajoitustoimenpiteiden jälkeen.

Lue tiedote kokonaan tästä.

Tiedote 18.4.2020

Seurakunta vallitsevissa poikkeusoloissa

Epidemia – koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tauti – jatkaa Suomessa etenemistään ja vaikutustaan.

Tilanne on jatkunut keskuudessamme nyt jo jonkin aikaa.

Lue tiedote kokonaan tästä.

Tiedote 18.3.2020

Suomen Valtioneuvosto on tällä viikolla ilmoittanut yhteiskunnassa tarvittavista toimenpiteistä ja suosituksistaan koronavirusepidemian hillitsemiseksi.

Lue tiedote kokonaan tästä.