Miksi elät?

Herra on "tehnyt koko ihmissuvun… ja on säätänyt heille määrätyt ajat..., että he etsisivät Jumalaa..." (Ap. t. 17:26-27).

Elämän tarkoituksettomuus kalvaa piinaavasti monen aikamme ih­misen mieltä. Harvat rohkenevat kertoa tunnoistaan, monet peit­tävät ja kätkevät nämä sisintä raastavat tuntemuksensa.

Pyhä Raamattu – Herran ihmisille antama ilmoitus – kertoo ihmis­elämän tarkoituksen olevan etsiä Jumalaa. Luoja on tarkoittanut luomansa ihmisen yhteyteensä.

Jumalasta vieraantuneelle ihmi­selle elämä Jumalan yhtey­dessä kuulostaa kaukaiselta ja mahdot­tomalta, myös sisällöt­tö­mältä, ilot­tomalta ja vasten­mie­liseltä. Yh­tey­den löytäneet ovat puoles­taan havainneet, että yhteys Jumalaan ja selkeä ja täysin varma iankaikkisuuspäämäärä on tuonut elämään tarkoituksen, mielek­kyy­den ja onnen (Ps. 73:28).

Raamattu ilmoittaa ihmisten syntien erottavan luodut Luojas­taan (Jes. 59:2). Jeesus Kristus, Jumalan Poika, sovitti ristillä synnit ja pahat teot. Avautui tie Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elä­mään.

Yhdenkään ihmisen ei tarvitse tyytyä jäämään tarkoituksetto­muuteen. Tarkoituksettomuus ka­toaa elämän tarkoituksen – Herran – löytämisellä (Fil. 1:21).

Etsi Herraa (Jes. 55:6), usko evan­keliumi ja tee parannus (Mark. 1:15). Herra, joka kehottaa ihmistä etsimään häntä, varmasti myös antaa ihmisen löytää itsensä ja yhteyden kanssaan.

Olet tervetullut Jeesuksen Kristuk­sen luokse. Olet tervetullut myös toisten löytäneiden joukkoon oppi­maan lisää Herrasta ja hänen erinomaisen hyvästä tahdostaan.

Mikko Ruotsalainen
Huhtikuu 2018

Poimintoja sivuiltamme

Muista, että evankeliumi sisältää myös Jumalan voiman: "Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle" (Room. 1:16). Evankeliumi on Jumalan voima. Jumala on sitoutunut evankeliumiinsa ja sen julistukseen; Herran voima lepää evankeliumin yllä. Ottaessasi vastaan evankeliumin, Jeesus vapauttaa sinut voimallaan synnin orjuudesta ja kahleista. Pahojen henkien riepottelemat ja sitomat ihmiset vapautuvat myös henkivaltojen otteesta ja riivaustilastaan. Herra antaa evankeliumin vastaanottaneelle myös voiman elää puhdasta ja uutta elämää Kristuksen yhteydessä.

Lue kirjoitus "Evankeliumin sana" kokonaisuudessaan täältä.