Niin kuin Herra ei tulisikaan pian takaisin?

Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemusta – ja saarnaa siitä – ei nähdä eikä pidetä nykyajassa kovinkaan vakavasti suhtauduttavana asiana.

Sanoma Jeesuksen tulemisesta – ja siihen uskominen – usein lähinnä huvittaa Jumalasta vieraantuneita 2000-luvun ihmisiä.

Kristityiksi itsensä mieltävistäkään monet eivät jaksa enää innostua Jeesuksen paluusta. Sanoma Herran tulemuksesta ei tavoita ja murra sydämiä niin kuin ennen, eikä vaikuta elämän vaellukseen ja valintoihin ryhdistävällä tavalla. Sydämet ovat kylmenneet ja kovettuneet monien väärien valintojen seurauksena. Eletään ja vaelletaan niin kuin Herra ei tulisikaan takaisin.

Sanoma Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemuksesta on kuitenkin juuri nyt ajankohtaisempi kuin milloinkaan aikaisemmin.

Pyhän Raamatun sisältämät varmat ja erehtymättömät – täysin vertaansa vailla olevat – profetiat puhuvat Jeesuksen paluusta ja sen ajankohdasta paljon. Nämä – jo tuhansia vuosia sitten edeltä puhutut ja esille tuodut – ennustukset osoittavat, että Herran tulemus ja Herran seurakunnan ylöstempaus ei voi enää olla kaukana.

Vaikka Raamattu ei ilmoitakaan – koska Herra on niin hyväksi nähnyt – Jeesuksen tulemuksen nimenomaista ajankohtaa, niin profeetallisen ilmoituksen laaja kokonaisuus lukuisine yksityiskohtineen – se, jonka Herra on meille nähnyt hyväksi Raamattuun sisällyttää – osoittaa ja takaa kuitenkin hyvin selvästi sen, että Herran tulemuksen ajankohta on nyt lähellä.

Vaikka niin toisella tavalla ajatellaan ja uskotaan – itselle ja toisille petollisesti uskotellaan –, nykyinen asetelma ja meno maan päällä ei jatku loputtomiin – ei edes pitkään.

Valveutuneet kristityt – ne harvat – kuulevat parhaillaan aivan kaikkialla maailmassa Pyhän Hengen saman rohkaisevan ja lohduttavan äänen; Henki kehottaa Herran Jeesuksen uskollisia seuraajia ja palvelijoita sekä valvomaan että kilvoittelemaan jalosti ja kestävästi tämän pimeän ajan keskellä hetken verran – Herran tulemukseen ja Herran seurakunnan ylöstempaukseen saakka.

Herra vielä kutsuu suuressa ihmisrakkaudessaan ihmislapsia – ihmiskunnan kaiken kylmyyden, suruttomuuden ja piittaamattomuuden keskellä – parannukseen ja kääntymykseen. Herra on "armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa" (Ps. 145:8).

Vielä ainakin tänään on mahdollisuus etsiä – totisella sydämellä – Herraa, puhdistautua ja valmistautua Jeesuksen takaisin tulemuksen hetkeen. Älä pidä Herran kutsua halpana ohittaen sitä välinpitämättömästi – niin kuin Herra ei tulisikaan pian takaisin.

"Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta" (Jes. 55:6-7).

Mikko Ruotsalainen
16.1.2020

Poimintoja sivuiltamme

Juhlien Raamattutunneilla kuulimme mm. kehotuksia tehdä Jumalan edessä oikeita valintoja ja elää Jumalan tahdossa. Syntiä ei tule Herran edessä puolustella, synti pitää tunnustaa ja hylätä. Jokainen istutus, jota taivaallinen Isä ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois (Matt. 15:13). Herra auttaa parannuksen tekeviä ja tahtoonsa nöyrtyviä eteenpäin. Kuulijakunta sai myös kehotusta ja rohkaisua viedä evankeliumia päättäväisesti eteenpäin, vaikka elämmekin vaikeassa ja Herran sanaa vastustavassa ja halveksuvassa ajassa.

Lue kirjoitus "Pääsiäisleiri ja Pääsiäisjuhlat 2014" kokonaisuudessaan täältä.