Seurakunnalle 15.3.2021 – Epidemiavuodesta

Veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa!

On kulunut tasan vuosi siitä, kun tähän mennessä viimeisen kerran koko seurakuntana kokoonnuimme kokoustiloissamme yhteen.

Seurakunnalle tuotiin tuolloin – 15.3.2020 – opetusta sekä Raamatun suhtautumisesta vakaviin tartuntatauteihin että ihmisiä suojaavista Raamatun toimintaperiaatteista tällaisten tartuntatautien ilmaantuessa. Kävimme yhdessä lävitse myös yleisiä suoja- ja turvatoimia sekä keskustelimme siitä, miten tulemme seurakuntana toimimaan, menettelemään ja jatkamaan eteenpäin epidemiatilanteessa.

Kyseisen kokouksen järjestimme jo turvatoimin ja -järjestelyin, syntyneen tilanteen edellyttämät tekijät huomioiden.

----

Epidemiatilanne on nyt jatkunut ja kestänyt kokonaisen vuoden.

Vaikka vuosi on ollut meille – niin kuin kaikille ihmisille – hyvin poikkeuksellinen, katson taaksejäänyttä vuoden ajanjaksoa kuitenkin sangen kiitollisin mielin.

Seurakunta on osoittanut kaikessa ja kaikin tavoin väkevää yksimielisyyttä, lujaa hengellistä kilvoittelu- ja taistelutahtoa sekä päättäväistä ja innokasta pyrkimystä päästä vallitsevissakin olosuhteissa koko ajan Raamatun opetusten ja Jumalan tahdon tiellä eteenpäin.

Vaikka emme olekaan nyt vuoteen kokoontuneet identtisesti epidemiaa edeltävin tavoin yhteen, olemme kuitenkin halki koko vuoden – viikko viikon jälkeen – harjoittaneet monin erilaisin järjestelyin keskinäistä yhteyttä ja rakentumista, esimerkiksi turvallisissa pienemmissä ryhmissä, sekä ahkeroineet erilaisin turvallisin tavoin evankeliumin todistus- ja julistustyössä. Seurakunta on näiden kuukausien aikana osoittanut suurta jalosydämisyyttä, uljautta, pyhää mielenlaatua, taipuisuutta ja kestäväisyyttä (Jaak. 3:17).

On suuri ilo nyt havaita ja todeta, että olemme päässet taaksejääneen vuoden ajanjakson aikana sekä henkilökohtaisesti että seurakuntana paljon eteenpäin, ja että seurakunnan kaikenlainen hengellinen varustus on tämän ajanjakson aikana entisestäänkin vain lisääntynyt.

Kiitän Jeesusta Kristusta, seurakunnan Herraa, hänen suuresta armostaan meitä kohtaan ja hänen hyvästä ja turvallisesta johdostaan ja huolenpidostaan.

Kiitän lisäksi seurakuntaa – sen jokaista jäsentä; olemme selvinneet vuodesta hyvin.

"Minä iloitsen, että kaikessa voin olla teistä turvallisella mielellä" (2. Kor. 7:16).

----

Rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat jalot kanssakilvoittelijat!

Herramme ja Mestarimme yksin tietää, miten vallitseva epidemiatilanne tulee etenemään ja jatkumaan. Hän myös näkee ja tietää aivan kaiken muunkin, mitä meidän edessämme on.

Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen seuraajina saamme edelleen ja aina olla turvallisella mielellä ja jatkaa päättäväisin ja valoisin mielin kilvoitusta Jumalan tahdossa eteenpäin. Herra pitää omistaan aina huolen (Ps. 55:23, Fil. 4:6-7)!

"Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi" (2. Kor. 5:6-9).

Mikko Ruotsalainen,
Seurakunnan työntekijä
15.3.2021

Poimintoja sivuiltamme

Vaikka omat väärät valinnat olisivatkin johtaneet sinut tuskaan ja ahdistukseen, Jumala siitä huolimatta rakastaa sinua; mutta Hänen rakkautensa on kutsuvaa laatua. Hän kutsuu pois poluilta, jotka on itse valittu ja ilmoittaa: "Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: 'Tässä on tie, sitä käykää'" (Jes. 30:21).

Lue kirjoitus "Kutsu eksyneille lampaille" kokonaisuudessaan täältä.