Tehkää Herran tahto pelastuaksenne!

Kannan suurta murhetta monien ihmisten puolesta, joita olen tavannut ja joille olen tuonut esille Raamatusta, mikä on selkeä Jumalan tahto: tulee tehdä parannus (Mark 1:15), uskoa evankeliumi (Mark. 1:15), antaa kastaa itsensä upottamalla (Mark. 16:16) ja liittyä Jumalan seurakuntaan (Ap. t. 2:41).

Todella harvassa ovat olleet ne, jotka ovat tehneet oikeita valintoja Raamatun mukaan. Jeesus sanookin tulemuksensa päivistä, joissa elämme "...kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk. 18:8).

Raamatun mukainen usko sisältää kuuliaisuuden Pojalle (Joh. 3:36), uskollisuuden (Luuk 16:10) ja ojentautumisen Jumalan tahdon mukaan (Hebr. 11:1). Ajassamme on vähän tätä uskoa, jonka Herra tunnustaa uskoksi, vaikka niitä on paljon, jotka sanovat olevansa uskossa.

Useimmat ihmiset eivät ota vakavasti Jumalan ilmoitusta ajassamme ja heidän elämä jatkuu entisellään, kun ovat kuulleet Jumalan tahdon. Moni on jollain tavalla tekemisissä hengellisten asioiden kanssa, mutta ei kuitenkaan ole tehnyt parannusta.

Taivaaseen ei kuitenkaan syntien kanssa pääse kukaan. "Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme" (Room. 6:23).

Ihmisten tulisi ymmärtää iankaikkisuuden vakavuus. Kadotukseen joutuville Herra sanoo kerran: "Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä" (Matt. 25:41).

Joskus oikeasti uskoon tulleitakin on monta tullut vastaan. Oikeastaan kaikki heistä ovat olleet uskon elämän ensimetreillä. Olen pyrkinyt johdattamaan heitä eteenpäin uskon tiellä ja selvittänyt heille tarkemmin Jumalan tien. Ymmärtäessään sen useimmat eivät kuitenkaan ole tahtoneet tehdä Jumalan tahdon mukaan, vaikka ovat sanoneet olevansa kristittyjä. He ovat halunneet jatkaa elämää valinnoissa, jotka eivät ole Raamatun mukaisia.

Kun olen puhunut ihmisille suoraan Raamatusta, he ovat usein ajatelleet, että tuon vain oman näkemykseni. Näin he ajattelevat, koska hengellisessä kentässä on niin paljon erilaisia mielipiteitä asioista.

Raamattu on Jumalan oma ilmoitus, ei minun tai kenenkään toisen ihmisen. Raamatun asiat ovat yksiselitteisiä ja selkeitä. Rehellisesti lukiessa ne eivät jätä tulkinnanvaraa. "Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät" (Ps. 19:9).

Miksi sitten on niin paljon erilaisia mielipiteitä hengellisessä kentässä? Siksi, että ihmiset eivät tunne Raamattua eivätkä halua sitä noudattaa.

Olen kiitollinen Herralle, että hän on antanut minulle ymmärryksen ja sitä kautta on avautunut valtavan hieno ja laaja Jumalan tahdon tie ja elämäni on hyvin ehyttä.

Jos sinä olet kuullut tai lukenut Jumalan tahdon ja ymmärtänyt sen ja luet tämän todistuksen, niin ota vakavasti ja tee omaksi parhaaksesi se, minkä tiedät Jumalan tahdoksi! Jos et, sinulla ei ole osaa taivasten valtakunnassa.

Jeesus sanoo: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon" (Matt 7:21).

Ville Rantanen
Toukokuu, 2023

Poimintoja sivuiltamme

Juhlien Raamattutunneilla kuulimme mm. kehotuksia tehdä Jumalan edessä oikeita valintoja ja elää Jumalan tahdossa. Syntiä ei tule Herran edessä puolustella, synti pitää tunnustaa ja hylätä. Jokainen istutus, jota taivaallinen Isä ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois (Matt. 15:13). Herra auttaa parannuksen tekeviä ja tahtoonsa nöyrtyviä eteenpäin. Kuulijakunta sai myös kehotusta ja rohkaisua viedä evankeliumia päättäväisesti eteenpäin, vaikka elämmekin vaikeassa ja Herran sanaa vastustavassa ja halveksuvassa ajassa.

Lue kirjoitus "Pääsiäisleiri ja Pääsiäisjuhlat 2014" kokonaisuudessaan täältä.