Kokoukset ja raamattutunnit

Seurakunta jäsenineen kokoontuu Raamatun opetuksen ja alkuseurakunnan antaman esimerkin ja mallin mukaisesti säännöllisesti yhteen.

"Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa" (Ap. t. 2:41-42).

Näissä kokouksissa perehdymme raamattutuntien kautta Raamatun opetuksiin hyvin perusteellisesti. Todistus- ja herätyskokouksissa ja evankeliumin julistustilaisuuksissa käsitellään enemmänkin perusasioita, raamattutunneilla katsomme asioita syvemmin ja laajemmin, seurakunnan kulloisenkin kehitys- ja kasvuvaiheen ja tarpeen mukaan.

Raamattutunneilla käymme monipuolisesti lävitse esimerkiksi Raamatun eri aihekokonaisuuksia, Raamatun eri henkilöiden elämää ja Raamatun tapahtumia ja tilanteita.

Näissä kokouksissa myös rukoilemme paljon; rukoilemme Tampereen, ympäristöpaikkakuntien ja Suomen puolesta, rukoilemme myös meille toimitettujen ja kokouksissamme esille tuotujen rukousaiheiden puolesta. Uskomme rukouksen suuriin mahdollisuuksiin.

"Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan" (1. Piet. 3:12).

"Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras" (Jaak. 5:16).

Raamattutunnit ovat noin tunnin mittaisia, kokoukset kestävät kaiken kaikkiaan noin puolitoista tuntia, joskus hieman kauemminkin.

Kokoonnumme raamattutunneille ja rukoilemaan viikoittain, vähintään kerran tai pari viikossa.

Poimintoja sivuiltamme

Juhlien Raamattutunneilla kuulimme mm. kehotuksia tehdä Jumalan edessä oikeita valintoja ja elää Jumalan tahdossa. Syntiä ei tule Herran edessä puolustella, synti pitää tunnustaa ja hylätä. Jokainen istutus, jota taivaallinen Isä ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois (Matt. 15:13). Herra auttaa parannuksen tekeviä ja tahtoonsa nöyrtyviä eteenpäin. Kuulijakunta sai myös kehotusta ja rohkaisua viedä evankeliumia päättäväisesti eteenpäin, vaikka elämmekin vaikeassa ja Herran sanaa vastustavassa ja halveksuvassa ajassa.

Lue kirjoitus "Pääsiäisleiri ja Pääsiäisjuhlat 2014" kokonaisuudessaan täältä.