Tiedote 4.10.2020

Epidemia – koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tauti – jatkaa Suomessa vaikutustaan.

Muutaman kuukauden rauhallisemman vaiheen jälkeen tartuntojen määrä on jälleen kääntynyt selvään nousuun – niin kuin oli odotettavissakin – ja maassamme on nyt ylitetty kymmenen tuhannen todetun COVID-19-taudin tartunnan raja.

Suunta ja tilanne on – tällä hetkellä – selkeästi huolestuttava ja vakava.

----

Tampereen Paikallisseurakunnan vanhimmat – johtavat veljet – katsovat parhaaksi, vastuulliseksi ja ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi toimia vallitsevassa tilanteessa varovaisesti, samoin kuin olemme toimineet epidemian alusta lähtien. Kun on kysymyksessä ihmisten – mahdollinenkin – terveysriski ja -uhka, päättäväinen varovaisuuden tie on ainoa oikea ja vastuullinen tie.

Tahdomme olla mahdollisimman pitkälle vakuuttuneita, että kenenkään terveys ei vaarannu tilaisuuksissamme ja tapahtumissamme.

----

Katsomme, pyrimme ja vaellamme seurakuntana kuitenkin vallitsevassakin tilanteessa koko ajan eteenpäin (San. 4:18, 25).

Herran seurakunnan on aina – kaikkina aikoina, kaikkialla maailmassa ja kaikissa olosuhteissa – tarpeellista ja välttämätöntä pyrkiä ja vaeltaa päättäväisesti Herran tahdon tiellä eteenpäin. Seurakunnan eteenpäin vaellus Herran tiellä ei saa pysähtyä ja keskeytyä missään tilanteessa eikä olosuhteessa.

Herran seurakunnan tulee samoin alati toteuttaa Jeesuksen Kristuksen – seurakunnan Herran – seurakunnalleen antamaa ja uskomaa suurta ja tärkeää tehtävää: huolehtia evankeliumin todistamisesta ja julistamisesta kaikille luoduille, että he pelastuisivat.

"Ja hän sanoi heille: 'Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen'" (Mark. 16:15-16).

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi" (Joh. 3:16-17).

----

Jatkamme vaellusta, kilvoitusta, rakentumista ja evankeliumin työtä, niin kuin olemme tehneetkin koko epidemiatilanteen ajan.

Koska elämä, terveys ja turvallisuus – lähimmäisen ja jokaisen meidän – on tärkeä asia, uskoa, jumalisuutta ja seurakuntaelämää harjoitetaan nyt tilanteen vaatimat tekijät huomioiden ja lähimmäistä osaltamme suojaten, tilanteen edellyttämin turvallisin ja rakentavin tavoin.

Vallitsevan tilanteen tähden seurakunta ei toistaiseksi järjestä kokouksia identtisesti epidemiaa edeltävillä tavoilla.

Seurakunnan opetuksesta, rohkaisusta ja hyvinvoinnista pidetään kuitenkin koko ajan huolta monenlaisia järjestelyjä tehden ja toteuttaen.

Seuraamme epidemiatilanteen kehitystä ja etenemistä ja mukautamme koko ajan seurakunnan vaellusta ja työtä kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan.

Koko seurakunnan yhteen kokoontumisiin eri kokoustiloissamme palaamme heti, kun se voidaan tehdä turvallisesti ja vastuullisesti.

----

Kaivatessasi Herraa Jeesusta Kristusta, yhteyttä hänen kanssansa, rohkaisua, tukea jne., älä jää yksin!

Olemme koko ajan auttamassa ja tukemassa sekä Herraa ja sielun pelastusta etsiviä että Jumalan tahdon – Raamatun opetuksien – tiellä eteenpäin kaipaavia ja pyrkiviä ihmisiä kaikkialta Suomesta.

Seurakunnan vanhimmat, työntekijät ja vastuuhenkilöt ovat mahdollisimman laaja-alaisesti sekä tavattavissa että puhelimitse ja sähköpostitse tavoitettavissa.

Voit halutessasi toimittaa meille myös rukousaiheitasi. Rukoilemme kaikkien meille toimitettujen rukousaiheiden puolesta.

Kaikki yhteydenotot, keskustelut, rukousaiheet ja asiat käsittelemme luottamuksella. Ota rohkeasti yhteyttä!

Mikko Ruotsalainen
Seurakunnan työntekijä
Tampere, 4.10.2020