Tiedote 18.3.2020

Suomen Valtioneuvosto on tällä viikolla ilmoittanut yhteiskunnassa tarvittavista toimenpiteistä ja suosituksistaan koronavirusepidemian hillitsemiseksi.

Ilmoitetut toimenpiteet ja suositukset tähtäävät sekä Suomen kansalaisten suojaamiseen että yhteiskunnan ja sen toimintojen turvaamiseen maassamme nyt vallitsevissa poikkeusoloissa.

Toimimme tilanteen edellyttämällä tavalla seuraten viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Seurakunta ei toistaiseksi järjestä tähänastisin tavoin kokouksia eikä kokoonnu normaalisti yhteen. Järjestely on voimassa kunnes toisin ilmoitetaan.

Jatkamme kilvoitusta, toimintaa ja evankeliumin työtä seurakunnalle sunnuntaina 15.3. annetun ilmoituksen mukaisesti.

Seurakuntaa informoidaan jatkossa sunnuntaina 15.3. ilmoitetuin tavoin.

Seurakunnan opetuksesta, rohkaisusta ja hyvinvoinnista pidetään poikkeusoloissakin huolta monenlaisia järjestelyjä tehden ja toteuttaen.

Poikkeusolojenkin aikana seurakunnan vanhemmisto, työntekijät ja vastuuhenkilöt ovat mahdollisimman normaalisti tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Seuraamme tilannetta ja sen kehittymistä. Päivitämme tätä tiedotetta tarvittaessa.

Room. 8:32-39, Fil. 4:6-7, Ps. 55:23, Room. 8:28, 1. Tim. 2:1-4.

Seurakunnan vanhemmisto
Tampere, 18.3.2020