Tiedote 18.12.2020

Epidemia – koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tauti – jatkaa maassamme yhä vaikutustaan.

Suomessa on nyt todettu yli kolmekymmentäkaksituhatta COVID-19-tartuntaa. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu noin viisisataa.

Näköpiirissä valitettavasti on, että sairastumisia COVID-19-tautiin tulee tapahtumaan ja ilmenemään edelleen lisää ja lisää.

----

Tampereen Paikallisseurakunnan vanhimmat – johtavat veljet – ovat katsoneet parhaaksi, vastuulliseksi ja ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi toimia vallitsevassa epidemiatilanteessa päättäväisen varovaisesti. Tahdomme olla mahdollisimman pitkälle vakuuttuneita, että yhdenkään seurakunnan jäsenen ja lähimmäisemme terveys ei vaarannu tilaisuuksissamme ja tapahtumissamme.

Seurakunta ei ole siksi maaliskuun 2020 puolivälistä eli epidemian alusta lähtien kokoontunut ja järjestänyt kokouksia identtisesti epidemiaa edeltävillä tavoilla.

Kts. tiedotehistoria epidemia-ajalta.

Raamatun hyvät ja terveet opetukset johdattavat varjelemaan ja suojaamaan ihmiselämää. Väheksyvyys ja uhmakkuus – eriasteinen ylimielinen ja uhkarohkea asenne, käyttäytyminen ja toiminta, jota epidemiakuukausien aikana on esiintynyt kristityiksi tunnustautuvienkin keskuudessa sangen paljon –, ei ole viisasta, lähimmäisiä kohtaan vastuullista eikä Raamatun opetuksiin perustuvaa; COVID-19-taudin on raportoitu aiheuttaneen tähän mennessä jo yli puolen miljoonan ihmisen kuoleman Euroopassa.

Kun on kysymyksessä ihmisten – mahdollinenkin – terveysriski ja -uhka, vain päättäväinen varovaisuuden tie on ainoa oikea ja vastuullinen tie.

----

Seurakunta katsoo, pyrkii, vaeltaa ja kilvoittelee silti koko ajan päättäväisesti ja valoisin mielin eteenpäin.

"Katsokoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu. Tasoita polku jaloillesi, ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta" (San. 4:25-27).

----

Herran seurakunnan on aina – kaikkina aikoina, kaikkialla maailmassa ja kaikissa olosuhteissa – tarpeellista ja välttämätöntä pyrkiä ja vaeltaa päättäväisesti Herran tahdon tiellä eteenpäin. Seurakunnan eteenpäin vaellus Herran tiellä ja keskinäinen yhteys ja rakentuminen ei saa pysähtyä ja keskeytyä missään tilanteessa eikä olosuhteessa.

"...juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle" (Hebr. 12:1-2).

Herran seurakunnan tulee samoin alati toteuttaa Jeesuksen Kristuksen – seurakunnan Herran – seurakunnalleen antamaa ja uskomaa suurta ja tärkeää tehtävää: huolehtia evankeliumin todistamisesta ja julistamisesta kaikille luoduille, että he pelastuisivat.

"Ja hän sanoi heille: 'Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen'" (Mark. 16:15-16).

"Sillä 'jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu'. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?" (Room. 10:13-14).

----

Seurakunta jatkaa koko ajan, keskeytyksettä, sekä rakentumista että evankeliumin todistus- ja julistustyössä ahkeroimista, niin kuin olemme toimineet koko epidemiatilanteen ajan.

Koska elämä, terveys ja turvallisuus – lähimmäisen ja jokaisen meidän – on tärkeä asia, otamme vallitsevan tilanteen vaatimat tekijät kaikessa huolellisesti huomioon.

Vaikka emme toistaiseksi järjestä kokouksia identtisesti epidemiaa edeltävillä tavoilla, seurakunnan – uskoon tulleiden ja uskossa jo pidemmälle ehtineiden – opetuksesta, rakentumisesta, rohkaisusta ja hyvinvoinnista pidetään koko ajan huolta monenlaisin järjestelyin. Evankeliumin työtä tehdessämme huomioimme myös tarkasti lähimmäistemme ja seurakunnan jäsenten turvallisuuden.

Seuraamme epidemiatilanteen kehitystä ja etenemistä ja mukautamme koko ajan seurakunnan vaellusta ja työtä kulloisenkin tilanteen, tarpeen ja parhaan mukaan.

Noudatamme koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi annettuja yhteiskunnan suosituksia.

Seurakunta palaa koko seurakunnan yhteen kokoontumisiin eri kokoustiloissamme heti, kun se voidaan tehdä turvallisesti ja vastuullisesti.

Päivitämme tätä tiedotetta tarpeen mukaan.

----

Kaivatessasi Herraa Jeesusta Kristusta, yhteyttä hänen kanssansa, rohkaisua, tukea jne., älä jää yksin!

Olemme koko ajan auttamassa ja tukemassa sekä Herraa ja sielun pelastusta etsiviä että Jumalan tahdon – Raamatun opetuksien – tiellä eteenpäin kaipaavia ja pyrkiviä ihmisiä kaikkialta Suomesta.

Seurakunnan vanhimmat, työntekijät ja vastuuhenkilöt ovat mahdollisimman laaja-alaisesti sekä tavattavissa että puhelimitse ja sähköpostitse tavoitettavissa.

Voit halutessasi toimittaa meille myös rukousaiheitasi. Rukoilemme kaikkien meille toimitettujen rukousaiheiden puolesta.

Kaikki yhteydenotot, keskustelut, rukousaiheet ja asiat käsittelemme luottamuksella. Ota rohkeasti yhteyttä!

Mikko Ruotsalainen
Seurakunnan työntekijä
Tampere, 18.12.2020