Tiedote 19.11.2020

Epidemia – koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tauti – jatkaa maassamme yhä vaikutustaan.

Suomessa on nyt ilmoitettu kahdenkymmenentuhannen todetun COVID-19-tartunnan määrän ylittyneen.

Näköpiirissä on, että sairastumisia COVID-19-tautiin tulee tapahtumaan ja ilmenemään edelleen lisää ja lisää.

----

Tampereen Paikallisseurakunnan vanhimmat – johtavat veljet – katsovat vallitsevassa tilanteessa edelleen parhaaksi, vastuulliseksi ja ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi jatkaa varovaisesti toimimista – toimia samoin kuin olemme toimineet aivan epidemian alusta lähtien.

Kun on kysymyksessä ihmisten – mahdollinenkin – terveysriski ja -uhka, päättäväinen varovaisuuden tie on ainoa oikea ja vastuullinen tie.

Tahdomme olla mahdollisimman pitkälle vakuuttuneita, että yhdenkään seurakunnan jäsenen ja lähimmäisemme terveys ei vaarannu tilaisuuksissamme ja tapahtumissamme.

----

Vallitsevan tilanteen tähden seurakunta ei toistaiseksi kokoonnu ja järjestä kokouksia identtisesti epidemiaa edeltävillä tavoilla.

Palaamme koko seurakunnan yhteen kokoontumisiin eri kokoustiloissamme heti, kun se voidaan tehdä turvallisesti ja vastuullisesti.

----

Katsomme, pyrimme ja vaellamme kuitenkin vallitsevassakin tilanteessa koko ajan eteenpäin.

Herran seurakunnan on aina – kaikkina aikoina, kaikkialla maailmassa ja kaikissa olosuhteissa – tarpeellista ja välttämätöntä pyrkiä ja vaeltaa päättäväisesti Herran tahdon tiellä eteenpäin.

"...juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle" (Hebr. 12:1-2).

Herran seurakunnan tulee samoin alati toteuttaa Jeesuksen Kristuksen – seurakunnan Herran – seurakunnalleen antamaa ja uskomaa suurta ja tärkeää tehtävää: huolehtia evankeliumin todistamisesta ja julistamisesta kaikille luoduille, että he pelastuisivat.

"Ja hän sanoi heille: 'Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen'" (Mark. 16:15-16).

"Sillä 'jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu'. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?" (Room. 10:13-14).

----

Jatkamme päättäväisesti ja valoisin mielin vaellusta, kilvoitusta, rakentumista ja evankeliumin työtä niin kuin olemme tehneetkin koko epidemiatilanteen ajan.

Seuraamme epidemiatilanteen kehitystä ja etenemistä ja mukautamme koko ajan seurakunnan vaellusta ja työtä kulloisenkin tilanteen, tarpeen ja parhaan mukaan.

Koska elämä, terveys ja turvallisuus – lähimmäisen ja jokaisen meidän – on tärkeä asia, uskoa, jumalisuutta ja seurakuntaelämää harjoitetaan nyt tilanteen vaatimat tekijät huomioiden.

Seurakunnan opetuksesta, rohkaisusta ja hyvinvoinnista pidetään koko ajan huolta monenlaisin järjestelyin.

Evankeliumin todistus- ja julistustyötä tehdessämme huomioimme myös tarkasti lähimmäistemme ja seurakunnan jäsenten turvallisuuden.

Noudatamme huolellisesti koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi annettuja yhteiskunnan suosituksia.

----

Kaivatessasi Herraa Jeesusta Kristusta, yhteyttä hänen kanssansa, rohkaisua, tukea jne., älä jää yksin!

Olemme koko ajan auttamassa ja tukemassa sekä Herraa ja sielun pelastusta etsiviä että Jumalan tahdon – Raamatun opetuksien – tiellä eteenpäin kaipaavia ja pyrkiviä ihmisiä kaikkialta Suomesta.

Seurakunnan vanhimmat, työntekijät ja vastuuhenkilöt ovat mahdollisimman laaja-alaisesti sekä tavattavissa että puhelimitse ja sähköpostitse tavoitettavissa.

Voit halutessasi toimittaa meille myös rukousaiheitasi. Rukoilemme kaikkien meille toimitettujen rukousaiheiden puolesta.

Kaikki yhteydenotot, keskustelut, rukousaiheet ja asiat käsittelemme luottamuksella. Ota rohkeasti yhteyttä!

Mikko Ruotsalainen
Seurakunnan työntekijä
Tampere, 19.11.2020