Tiedote 18.4.2020

Seurakunta vallitsevissa poikkeusoloissa

Epidemia – koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tauti – jatkaa Suomessa etenemistään ja vaikutustaan.

Tilanne on jatkunut keskuudessamme nyt jo jonkin aikaa.

----

Vallitseva tilanne vaikuttaa myös seurakunnan elämään ja sen suorittamaan evankeliumin todistus- ja julistustyöhön.

Huomioimme epidemiatilanteen vakavuudella ja toimimme Suomen Valtioneuvoston ja viranomaisten antamien määräyksien ja ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Seurakunta ei toistaiseksi esimerkiksi järjestä tähänastisin tavoin kokouksia eikä kokoonnu normaalisti yhteen.

Kts. Tiedote 18.3.2020

----

Vallitsevassakin tilanteessa seurakunta kuitenkin katsoo, pyrkii ja vaeltaa eteenpäin (San. 4:18, 25).

----

Herran seurakunnan on aina – kaikkina aikoina, kaikkialla maailmassa ja kaikissa olosuhteissa – tarpeellista ja välttämätöntä pyrkiä ja vaeltaa päättäväisesti Herran tahdon tiellä eteenpäin. Seurakunnan eteenpäin vaellus Herran tiellä ei saa pysähtyä ja keskeytyä missään tilanteessa eikä olosuhteessa.

Herran seurakunnan tulee samoin alati toteuttaa Jeesuksen Kristuksen – seurakunnan Herran – seurakunnalleen antamaa ja uskomaa suurta ja tärkeää tehtävää: huolehtia evankeliumin todistamisesta ja julistamisesta kaikille luoduille, että he pelastuisivat.

"Ja hän sanoi heille: 'Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen'" (Mark. 16:15-16).

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi" (Joh. 3:16-17).

----

Seurakunta jatkaa vallitsevassakin tilanteessa koko ajan kilvoitusta ja evankeliumin työtä.

Koska elämä, terveys ja turvallisuus – lähimmäisen ja jokaisen meidän – on tärkeä asia, uskoa, jumalisuutta ja seurakuntaelämää harjoitetaan poikkeustilan vaatimat tekijät huomioiden ja lähimmäistä osaltamme suojaten, tilanteen edellyttämin turvallisin ja rakentavin tavoin.

Edeltävän mahdollistamiseksi seurakunta on tehnyt monenlaisia epidemiatilanteen edellyttämiä järjestelyjä ja toimenpiteitä. Nämä ovat voimassa toistaiseksi ja kunnes toisin ilmoitetaan.

----

Kaivatessasi Herraa Jeesusta Kristusta, yhteyttä hänen kanssansa, rohkaisua, tukea jne., sinun ei tarvitse jäädä yksin!

Olemme näidenkin päivien aikana koko ajan auttamassa ja tukemassa sekä Herraa ja sielun pelastusta etsiviä että Jumalan tahdon – Raamatun opetuksien – tiellä eteenpäin kaipaavia ja pyrkiviä ihmisiä kaikkialta Suomesta. Ota rohkeasti yhteyttä. Voit halutessasi toimittaa meille myös rukousaiheitasi rukoiltavaksi.

Seurakunnan vanhemmisto, työntekijät ja vastuuhenkilöt ovat mahdollisimman laaja-alaisesti puhelimitse ja sähköpostitse tavoitettavissa.

Mikko Ruotsalainen
Seurakunnan työntekijä
Tampere, 18.4.2020