Tiedote 19.3.2021

Epidemia – koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tauti – jatkaa maamme ja kansamme keskellä vaikutustaan – kuten vallitseva pandemiatilanne muuallakin maailmassa. Tilanne on jatkunut Suomessa nyt noin vuoden.

On näköpiirissä, että tilanne tulee edelleen jatkumaan ja sairastumisia COVID-19-tautiin tulee tapahtumaan ja ilmenemään edelleen lisää.

----

Tampereen Paikallisseurakunnan vanhimmat – johtavat veljet – ovat epidemian alusta lähtien katsoneet parhaaksi, vastuulliseksi ja ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi toimia vallitsevassa epidemiatilanteessa päättäväisen varovaisesti.

Tampereen Paikallisseurakunta ei ole siksi maaliskuun 2020 puolivälistä lähtien kokoontunut ja järjestänyt kokouksia identtisesti epidemiaa edeltävillä tavoilla.

Olemme tahtoneet olla mahdollisimman pitkälle vakuuttuneita, että yhdenkään seurakunnan jäsenen ja lähimmäisemme terveys ei vaarannu tilaisuuksissamme ja tapahtumissamme.

Kun on kysymyksessä ihmisten – mahdollinenkin – terveysriski ja -uhka, vain päättäväinen varovaisuuden tie on ainoa oikea ja vastuullinen tie; Raamatun hyvät ja terveet opetukset johdattavat kaikin tavoin varjelemaan ja suojaamaan ihmiselämää.

Kts. tiedotehistoria epidemia-ajalta. Tiedote 18.3.2020, Tiedote 18.4.2020, Tiedote 1.6.2020, Tiedote 4.10.2020, Tiedote 19.11.2020, Tiedote 18.12.2020.

----

Seurakunta on kuitenkin koko taakse jääneen epidemiavuoden ajan jatkanut keskeytyksettä ja määrätietoisesti sekä keskinäisen yhteyden ja rakentumisen harjoittamista että evankeliumin todistus- ja julistustyössä ahkeroimista.

Uskoa, jumalisuutta ja seurakuntaelämää on harjoitettu nyt tilanteen sallimin tavoin, epidemian edellyttämät ja vaatimat tekijät vastuullisesti ja huolellisesti huomioiden. Evankeliumin todistus- ja julistustyötä tehdessämme olemme myös ottaneet tarkasti huomioon lähimmäistemme ja seurakunnan jäsenten turvallisuuden.

Herran Jeesuksen Kristuksen seurakunnan on kaikissa suinkin mahdollisissa olosuhteissa tarpeellista ja välttämätöntä sekä harjoittaa keskinäistä yhteyttä että viedä evankeliumia – sanaa rististä – parhaansa antaen eteenpäin; Herran seurakuntaa, sen yhteydenharjoitusta ja Herran sille uskomaa tärkeää tehtävää ja työtä ei ole oikein, vastuullista ja ilman vakavia vaurioita mahdollista keskeyttää, ajaa alas ja tauolle ja saattaa vain – niin kuin maassamme on nyt näinä päivinä paljon toimittu – jonkinlaisen etäyhteyden ja -seuraamisen tasolle.

----

Mahdollistaaksemme ja toteuttaaksemme epidemian keskellä kaiken turvallisesti, seurakunta on tehnyt paljon erilaisia toimenpiteitä; näiden järjestelyjen tekemistä olemme jatkaneet halki koko vuoden, kuhunkin epidemian vaiheeseen sopivaksi.

Moninaiset suoja- ja turvatoimet, tehokas tiedotus ja vuorovaikutus, seurakunnan jakaminen pienempiin – ajoittain jopa muutaman hengen – itsenäisiin yksiköihin, ryhmien kokoontumisien tarkat suunnittelut, aikataulutukset, porrastukset ja turvalliset yhteydenharjoituskohteet – nämä yhdessä monien muiden tekijöiden sekä koko seurakunnan yhteisen, yksimielisen ja eteenpäin pyrkivän rakentavan tahtotilan ja taipuisuuden kanssa ovat mahdollistaneet seurakunnan turvallisen toiminnan näiden kuukausien aikana.

Epidemia – vaikka siihen hyvin nöyrästi ja vakavuudella suhtaudutaankin – ei ole este edetä ja kilvoitella Raamatun opetusten tiellä eteenpäin – ei yksilöihmisen eikä Jumalan seurakunnan kohdalla.

----

Epidemian yhä jatkuessa seurakunta jatkaa yhteydenharjoitusta ja evankeliumin todistus- ja julistustyötä samoin periaattein ja toimintatavoin kuin tähänkin asti.

Katsomme, pyrimme, vaellamme ja kilvoittelemme koko ajan päättäväisesti ja valoisin ja luottavaisin mielin eteenpäin.

Seuraamme epidemiatilanteen kehitystä ja etenemistä ja mukautamme – niin kuin tähänkin asti – seurakunnan vaellusta ja työtä koko ajan kulloisenkin tilanteen, tarpeen ja parhaan mukaan. Noudatamme myös tarkoin yhteiskunnan antamia, koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi annettuja, suosituksia ja määräyksiä.

Seurakunta palaa koko seurakunnan yhteen kokoontumisiin eri kokoustiloissamme heti, kun se voidaan tehdä turvallisesti ja vastuullisesti.

Päivitämme tätä tiedotetta tarpeen mukaan.

----

Kaivatessasi Herraa Jeesusta Kristusta, yhteyttä hänen kanssansa, yhteyttä toisiin uskoviin, rohkaisua, tukea jne., älä jää yksin!

Seurakunnan vanhimmat, työntekijät ja vastuuhenkilöt ovat mahdollisimman laaja-alaisesti sekä tavattavissa että puhelimitse ja sähköpostitse tavoitettavissa.

Olemme koko ajan auttamassa ja tukemassa sekä Herraa ja sielun pelastusta etsiviä että Jumalan tahdon – Raamatun opetuksien – tiellä eteenpäin kaipaavia ja pyrkiviä ihmisiä kaikkialta Suomesta.

Voit halutessasi toimittaa meille myös rukousaiheitasi. Rukoilemme kaikkien meille toimitettujen rukousaiheiden puolesta. Herra on rukouksia kuuleva Jumala. Lue lisää tästä.

Kaikki yhteydenotot, keskustelut, rukousaiheet ja asiat käsittelemme luottamuksella. Ota epidemiankin aikana rohkeasti yhteyttä!

Mikko Ruotsalainen
Seurakunnan työntekijä
Tampere 19.3.2021